Zákaznická sekce
Přihlašovací jméno: 
Heslo: 
Pokud jste našimi zákazníky a ještě jste neobdrželi Vaše přístupové údaje, prosím kontaktujte nás na info@tomoz.cz.
TOMOZ - Oblasti použití vysokotlakých agregátů PETO
Domů > Produkty > Agregáty PETO > 

Oblasti použití vysokotlakých agregátů PETO

Možnosti použití naší vysokotlaké techniky jsou velmi rozsáhlé. V závislosti na parametrech agregátů je vhodná například pro tyto aplikace ve stavebnictví, průmyslu nebo komunální oblasti:

Městské služby:

vozidla pro čištění kanalizací, vymývání kontejnerů, mytí silnic, agregáty pro čištění ve spalovnách odpadu a čističkách odpadních vod, odstraňování horizontálního dopravního značení, řezání a sanace asfaltových a betonových povrchů vodním paprskem

Chemický průmysl:

čištění vnitřků nádrží a nádob, výměníků tepla a potrubí, čerpání kyselin a louhů

Potravinářský průmysl:

mytí povrchů, čištění vnitřků nádrží a nádob, čištění zařízení

Pivovarnictví a výroba nápojů:

mytí provozů, nádrží a potrubí, odstraňování pěnové čepičky při plnění lahví pivem

Celulósní a papírnický průmysl:

mytí provozů, odpařovačů, potrubí a strojního zařízení

Vojenský sektor:

mytí vozidel, nádrží a povrchů

Loďařský průmysl:

mytí dna, trupů, čištění strojního vybavení a potrubí, odstraňování starého nebo porušeného nátěru

Sklářský, keramický, porcelánový průmysl:

mytí dopravních pásů a zařízení, strojů, filtrů, čištění pecí

Těžební průmysl:

mytí fitrů, strojů, mytí dopravních pásů a zařízení, zvlhčování vodní mlhou pro snížení prašnosti a zabránění vzniku zápalné jiskry

Cementářský průmysl:

mytí strojů a vybavení

Zpracování granitu a mramoru:

mytí desek, rámů a strojů

Dřevařský průmysl:

odkorování, mytí materiálů

Stavebnictví:

mytí a sanace povrchů, fasád, soch a monumentů, kovových ploch, tlakové testování potrubí

Speciální použití bez zařazení:

tlakové zkoušky potrubí a nádrží, čerpání zkapalněných plynů (přečerpávání, plnění zásobníků), čerpání horkých, podchlazených, kyselých, zásaditých, hořlavých nebo výbušných kapalin, hasičké vysokotlaké agregáty, zdroje tlaku pro mlžení (misting), atd.